top of page

Acerca de

Large Tree

EN ROBUST PSYKE

Vi lever i en tid preget av stress og psykiske påkjenninger. Omfanget av angstlidelser, depresjon, avhengigheter og ensomhet bare øker blant unge og eldre. Vi vet at vi vil erfare stressfulle situasjoner, få oppgaver som må løses, at livet selv har utfordringer til oss alle. Stresset dette medfører, påvirker også vår fysiske helse på grunnleggende vis, så mer enn noensinne er der behov for å kjenne til og kunne ta i bruk metoder for å håndtere stress og utvikle robusthet fysisk og psykisk.

Samtidig - som en følge av psykiske påkjenninger - lever vi i de vanskelige relasjoners tid. Vi ser at polariseringen i samfunnet øker og at våre evner til å løse konflikter konstruktivt svikter.

Heldigvis har det de senere år skjedd en revolusjon innen psykoterapien. Der er kommet til en rekke nye metoder for selvhjelp som kan gjøre oss sterkere og mer psykisk robuste. Nye metoder for å utvikle sosial intelligens og skape gode relasjoner har også kommet til.

Med dette tilbyr vi deg et kurs og studiemateriale i disse metodene.

 

Vi er Janken Robberstad og Otto Bjelland - lærere og terapeuter ved

Biomedisinsk Senter gjennom 30 år.

Kurset går over en helg (fredag kveld kl.18-21:30, lørdag og søndag kl.10-16:00)

28-30. oktober pluss fire kvelder 9. 23. november, 7. desember 2022 og 4.

januar 2023.

Pris: Kr 3000.

Sted: Biomedisinsk Senter, Byfoged Christensensgt.12 – 4011 Stavanger

bottom of page