top of page
Reiki Treatment

FORSKNING

Biomedisinsk Senter har drevet undervisning i aromaterapi/massasje siden 1989. Pensum følger kravene til NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere).

Biomedisinsk Senter har deltatt i fem vitenskapelige forsøk angående effekten av aromaterapi i samarbeid med følgende:

Rogalandsforskning - ett forsøk. Forsøkspersonene var pleie- og omsorgspersonell fra Sandnes Kommune. Forskningsleder Prof. i muskel-og skjelettplager, Reidar Mykletun.

To forsøk med Eurest Catering. Forsøkspersonene var offshore- personell. Forskningsleder Prof. i muskel-og skjelettplager, Reidar Mykletun.

To forsøk med Stavanger Kommune ved avdeling Helse, Miljø og Sikkerhet med 400 kommuneansatte som forsøkspersoner i første forsøk. Grunnet meget gode resultat ble forsøk nr.2 utvidet til 7000 kommuneansatte i andre forsøk. Også dette forsøket viste meget gode resultat.

Alle forsøkene viste markert nedgang i sykefravær.

Skolens oppgave i disse forsøkene har vært å ha det faglige ansvaret. Alle forsøkene hadde parallelle kontrollgrupper.

Resultatene var meget gode i alle studiene. Samlet er disse de største forsøkene som til nå er gjort i Skandinavia på aromaterapi.

 

Resultatene ble skrevet om i dagspressen og i flere medisinske fagblad der de betegnes som “Rogalandsforsøkene”.

Back Massage
bottom of page